Home » Начало » Най- често използвани минерални води при заболявания на отделителната система в детска възраст
Home 

Най- често използвани минерални води при заболявания на отделителната система в детска възраст

Питейните натурални минерални води са подземни води, които се различават по своя състав от обикновените питейни води.

Питейните минерални води трябва да имат определен химичен състав; допустимото съдържание на някой съставки в тях, изразено в милиграми на куб. дм е следното:

Нитрати- не повече от 50:

Нитрити- не се допускат

Олово- не повече от 0.02:

Ванадий- не повече от 0. 4

Уран-0.5

Селен- 0.05

Флуор- до 5.0 за трапезни води и над 8.0 за кариес – профилактика;

Хром- не повече от 0.5;

Амоний- не се допуска, с изключение на минералните води, в които наличието му е генетично обусловено (Балчик,Беримирци,Елиенци, Мрамор, Требич).

При заболявания на отделителната система се използват най- често следните минерални води:

Брацигово (Пазарджишко)

Водата е бистра и безцветна, с приятен леко лугав вкус и слаб мирис на сероводород. Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища и бъбречно каменна болест.

Бързея (МОнтана)

Характеризира се със слаба минерализация.

Горана баня (София)

Водата се използва за лечение на нефрити, бъбречно каменна болест (уратна, оксалатна). Може да се използва за пиене и в кърмаческа възраст.

Гниляне (Софийско)

Използва се при хронични възпалителни заболявания на пикочните пътища с кисела реакция на урината, уратна или оксалатна бъбречно каменна болест, хронични нефрити.

Девин

Използва се при хронични възпалителни заболявания на пикочните пътища, уратна или оксалатна литиаза.

Илиянци

Използва се при лечение на фосфатни камъни.

Княжево

Водата се използва с успех при повтарящи се инфекции на пикочните пътища, бъбречно каменна болест.

Михалково (Смолянско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища с алкална реакция на урината, при бъбречнокаменна болест.

Мрамор (Софийско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, уратна и оксалатна литиаза.

Нареченски бани

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест.

Невестино (Кюстендилско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест,хронични нефрити.

Перник „Бяла вода”

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест, хронични нефрити.

Песнопой (Плевенско)

При инфекции на пикочните пътища.

София квартал „Лозенец”

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест,хронични нефрити.

Стефан Караджово (Ямболско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища с алкална реакция на урината, при бъбречнокаменна болест.

Тополи (Варненско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест, хронични нефрити.

Тополица (Бургаско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест.

Требич (Софийско)

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища с кисела реакция на урината, бъбречнокаменна болест, хронични нефрити.

Търговище

Използва се при лечение на инфекции на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест, хронични нефрити.

Хисаря

Използва се при деца след прекаран  остър пиелонефрит, хроничен нефрит в компенсиран стадии без азотна задръжка, нефритен синдром при запазена бъбречна функция, бъбречнокаменна болест (оксалатна, уратна).

Желателно е периодична смяна на минералните води, обикновено през 10- 15 дни, като трябва да се спазва класът на минералната вода. При бъбречно каменна болест той се определя от видът на камъка.

Имайки предвид изброените минерални води и показанията за санаториално-курортно лечение, могат да се използват следните курорти; Хисаря, наречен, Девин, Бургаски минерални бани.

Д-р Д. Близнакова

Наръчник на бъбречно болното дете

Share