Home » Начало » Химикалите в храните
Home 

Химикалите в храните

В Европейския съюз е утвърдена законодателна система за защита на потребителите от рискове, свързани с химикали в храните. Европейският Орган по безопасност на храните (EFSA), като оценител на риска, осигурява независими научни съвети за подпомагане на управляващите. В оценката на риска от химикали в храни участват няколко от научните панели на EFSA, състоящи се от европейски експерти и няколко от отделите на EFSA.

Панелът ANS се занимава с въпроси по безопасността на добавките към храни, източници на нутриенти и други вещества, добавяни към храни, с изключение на ароматизанти и ензими.

Панелът CEF се занимава с въпроси по безопасността на използването на материали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката, както и с въпроси, свързани с безопасността на процесите.

Панелът CONTAM осигурява научни съвети за замърсители, нежелани вещества и остатъци от неразрешени вещества в хранителната верига, които не са в сферата на действие на другите Панели.

За повече информация;http://www.bakedmedia.eu/bg/tehnology/455-himikali-v-hranite-evropejski-normi-za-ocenka-i-regulacija-na-riska

А сега да чуем мнението на специалист по хранене.

Коментарите оставям на вас.

 

 

Share