Home » Права при бременност, раждане и отглеждане на дете до 8 г

Права при бременност, раждане и отглеждане на дете до 8 г

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременната за медицински прегледи

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване  чл. 163

Подаване на документи в НОИ при бременност и майчинство

Отпуск по бащинство чл. 163 ал.7 КТ

Прехвърляне на платения отпуск по майчинство на бащата

Платен отпуск за кърмене

Закрила на майката при полагане на нощен труд, командировки, право на надомна работа при майки с малко дете и др.

Право на обезщетенията за бременност и раждане

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ако работничката или служителката е с четири и повече деца

Неплатен отпуск по майчинство за отглеждане на деца от 2 г – 8 г възраст

Прехвърляне на неплатения родителски отпуск  със съгласието на другия родител (осиновител) на детето

 Документи, които се изискват и се отнасят до всички случаи, установени в чл.167а КТ

Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът)

Заявление и писмено съгласие от другия родител (чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ)

Правата на работника и служителя, който се завръща на работа след отпуск по майчинство

Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван